Lunes, Hunyo 23, 2014

Santo Ninong Hubad

Santo NiƱong Hubad amulet can enhance a woman or man's sex appeal, charisma and personal magnetism. It comes in different versions (mine is black as shown in the picture). You can carry it in your wallet, pocket or use it as a pendant, so that you can get it easily when you need to touch it while uttering powerful litanies or spells associated with this amulet. Another version of the amulet is an image of  Baby Jesus lying  on the palm of a hand. You should bring the image to life first, before it could work, with  prayers and incantations to use for nine Fridays in a row. When the amulet has been brought to life, you would notice that it feels warm, and as if pulsating when you enclosed it in your hand. Aside from empowering the sex appeal of the wearer or owner of this amulet, it can also be used as a charm to seduce someone, or make him/her fall in love with you. Other uses of this amulet includes revitalizing the relationship of married or unmarried couples. This amulet can also turn an ordinary glass of water or any hot or cold beverage into a powerful love potion. 

Linggo, Hunyo 22, 2014

Kandilang Magkayakap

Kandilang Magkayakap is a figure candle of a naked couple entwined within a lovers' most intimate embrace, representing sensual love. This candle is a powerful aid in binding two people together. This is for couples who are "still in a relationship", married or still living together, to ensure being with each other always. Inscribed your name and your lover's name on each human figure of the candle, by getting a needle and carving the woman's name on the male figure, and carving the man's name on the female figure. Light the candle, and say the accompanying love spells that had been provided by the "manggagayuma" , and then focus on your lover as you speak the words while the candle is burning.

These candles which have been carved or shaped into the figure and likeness of an intimate couple, had been previously anointed with powerful love oils  . They come in various colors. Each color also has its own meaning. The color of the candle combined with the shape of the candle will greatly enhance your ceremonies, rituals and spells.

Keep in mind the most common colors and you’ll know how to use candles.

  • Red or pink usually deals with love, romance, sex, relationships and passion.
  •  Green is for luck, money, wealth and finances.
  •  White is for purifying and blessings. Use this color to substitute for any color.
  •  Black is for black magic, hex and curses.
  •  Blue is for peace, tranquility and calming a situation.
  •  Orange is for attracting energy your way.
  • Yellow is for communication.
  •  Purple is for connecting with the divine
  •  Lavender is for divination.

Kandila

Kumuha ng pulang kandila na hindi pa nagagamit.


Tunawin ito at gawing hugis bilog. Habang binibilog, haluan ito ng pinulbos na insensong kulay pula at pinulbos na rosemarie

Ihalo ang buhok o laway (mula sa ginamit na kubyertos o ininumang baso) o anomang likido na galing sa taong iyong gagayumahin.

Habang binibilog, bigkasin ng anim na beses ang orasyon 

Lagi mo itong dadalhin saan ka man magpunta, lalo na sa mga sandaling kakausapin mo siya. Gagaang ang loob nya sa iyo.

Pako at Karayom

Kumuha ng 3 o higit pang hibla ng buhok ng inyong asawa o katipan. maaari kayong kumuha ng kanyang buhok habang siya ay natutulog o kumuha na lamang nito sa gamit niyang suklay. Ilagay ito sa isang boteng maliit na may takip. 

Kumuha ng siyam na kinakalawang na pakong maliit at siyam na kinakalawang na karayom. Isama ito sa buhok na nasa loob ng bote. 

Punuin ng         ang bote kasama ng mga buhok, pako at karayom. 

Ibulong dito ang " Hindi ka magkakagusto sa ibang babae, hindi ka magkakanasa sa ibang babae at hindi tatayo at titigas ang iyong pagkalalake kapag may kasama kang ibang babae". 

Takpang maigi ang bote at kalugin ito ng ubod lakas. 

Itago ang bote sa sekretong lugar. Tuwing lalabas ng bahay ang inyong mister o nobyo. o sa mga pagkakataong hindi ninyo siya mapagkakatiwalaan ay alugin lamang nang malakas ang bote habang sinasambit ang buo niyang pangalan at ang orasyon na nakasaad sa iitaas. Ilagay ang bote nang pahiga at maaari lamang itong itayo kapag dumating na siya ng bahay o magkasama na kayo. 

Sabado, Abril 30, 2011

Gayuma sa Pananaw ni Uro Hormiga
Gayuma or Panggagayuma is the attempt to bind the passions of another, or to capture them as a lover through magical means rather than through direct activity.It can be implemented in a variety of ways, such as written spells (orasyon), charms (mga mutya gaya ng mutya ng gugo), amulets (mga garing tulad ng Sto. Nino na Hubad, at kambal-tuko), love potions (gaya ng langis na pamahid na nauna nang kinargahan ng orasyon), or different rituals (gaya ng ritwal sa kandila).

Bakit nga ba naging "taboo" o iniiwasang paksa ang paggamit ng gayuma sa mga katulad nating nag-aaral at nagsusuri tungkol sa orasyon at agimat? Isang kaibigan ang nagtanong sa akin kung masama ba ang paggamit ng gayuma. Ang naging katugunan ko ay ganito. Humingi sa iyo ng kutsilyo ang kaibigan mo upang magbalat ng mga prutas, bibigyan mo ba sya? Subalit kung kasalukuyan siyang nakikipag-away at humingi sa iyo ng kutsilyo?... Masama ba ang lason? Kung ang inyong taniman ay sinasalanta ng peste, gagamit ka ba ng lason? Kung ikaw ay may galit sa taong pagsisilbihan mo ng pagkain, lalagyan mo ba nito ang pagkaing ihahain mo sa kanya? Ang apoy ba ay may mga kapakipakinabang na gamit, o isang bagay na nakakasira sa buhay at kabuhayan ng tao?

Pagkakalooban mo ba ng mabisang orasyon upang huwag iwanan ang isang babaing walang hanapbuhay, at may tatlong maliliit na anak, na balak iwanan ng asawa upang makisama sa isang babaing nakilala nya sa bahay-aliwan? Tuturuan mo ba ng orasyong pang-akit sa asawa upang lalong mahalin ng mister, ang isang babaing may asawang kasalukuyang nakikipagrelasyon sa iba. Tutulungan mo ba ang isang babaeng iniwan ng kasintahan matapos mabuntisan, ng mga orasyong pampabalik at pambalisa? Ituturo mo ba ang mga gamit at orasyong pampaamo sa mga taong may negosyong may kinalaman sa mga gamit at damit na pambabae? Ibabahagi mo ba ang mga orasyon pampaamo sa mga maliit na taong madalas makagalitan at sigawan ng kanilang mga amo?... o ibabahagi mo ba ang mga lihim na orasyon ng Sto. Nino na Hubad sa mga lalaking nais lamang maglugso ng puri ng mga birhen o may asawa?

Kasabihan nga na ang pagtataglay ng karunungan ay may kaakibat na malaking responsibilidad sa kapwa. Ano mang uri ng anting-anting at orasyon ay may kaliwa't kanan. Sa paggamit nito, lagi sana nating isaisip na sa takdang oras, tayo ay huhusgahan ng Panginoon ayon sa nilalaman ating budhi.

Post script: Ang nasusulat po sa taas ay opinyon ko po lamang. Paumanhin po sa mga taong may ibang pananaw ukol sa paksang ito. Lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag ng ating sariling opinyon ayon sa ating sariling karanasan at paniniwala. Salamat po.